Chương Trình CDTS

“CÓ THAM GIA LÀ CÓ QUÀ“ 🎁🎉🥳

“CÓ THAM GIA LÀ CÓ QUÀ“ 🎁🎉🥳

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.CDTS tổ chức “Cuộc...